0964 247 704

Hotline

Hướng dẫn thanh toán


THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

1. Techcombank

Tên TK: Dinh Cong Thanh
Số TK: 19032353668013
Chi nhánh: Vũng Tàu

2. Vietcombank

Tên TK: Dinh Cong Thanh
Số TK: 0071000609871
Chi nhánh: Tây Sài Gòn


THANH TOÁN QUA MoMo
0972990892

THANH TOÁN QUA Viettel Pay
0972990892